elektribs_LETA2

Tūkstoši lūdz samazināt elektrotīkla jaudu

Divu gadu laikā AS “Sadales tīkls” ir saņēmusi no klientiem aptuveni 50 000 pieteikumu elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai, liecina “Sadales tīkla” apkopotā informācija.

Tajā skaitā 1102 pieteikumi saņemti no lauksaimniecības uzņēmumiem. Arī šobrīd ik nedēļu “Sadales tīkls” saņem vidēji 160 klientu pieteikumus. Klienti savos objektos vērtējot esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu, kā arī to, vai elektrotīkla pieslēgums viņiem nākotnē būs nepieciešams.

“Sadales tīkla” pārstāvji uzsvēra, ka, izvērtējot savu elektroenerģijas patēriņu, elektroiekārtu darbību, mainot tehnoloģiskos procesus, kā arī iesniedzot pieteikumu pieslēguma jaudas samazināšanai, klienti var samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju.

Ar aicinājumu izvērtēt savos objektos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu un nepieciešamības gadījumā to samazināt “Sadales tīkls” vēršas pie klientiem no 2016.gada. Arī patlaban uzņēmums turpina sniegt konsultācijas klientiem, regulāri tikties ar uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldībām, lai skaidrotu par jaunā obligātā iepirkumu komponentes (OIK) finansēšanas modeļa ietekmi uz kopējām izmaksām par elektroenerģiju un iespējām izmaksas samazināt, norādīja “Sadales tīkla” pārstāve Tatjana Smirnova.

Par OIK izmaiņām mājsaimniecību klientus atbilstoši elektroenerģijas tirgus darbības modelim informēja elektroenerģijas tirgotāji, savukārt “Sadales tīkls” informāciju par gaidāmajām izmaiņām un aicinājumu izvērtēt elektrotīkla pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāti nosūtīja tiem juridiskajiem klientiem, kuru informēšanu neveic elektroenerģijas tirgotāji.

Smirnova atzīmēja, ka uzņēmuma speciālisti turpina sniegt individuālas konsultācijas uzņēmumiem, pašvaldībām un organizācijām, kā arī iepriekš tikās ar Zemkopības ministriju, Lauksaimnieku Organizāciju sadarbības padomi, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju, Lielo pilsētu asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, namu apsaimniekotājiem un citām ieinteresētajām pusēm.

Līdzsvarotā sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūra stājās spēkā 2016.gada 1.augustā, bet, lai klienti būtu droši un pārliecināti par savam pieslēgumam faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, “Sadales tīkls” līdz 2017.gada 31.jūlijam nodrošināja klientiem iespēju samazināto elektrotīkla pieslēguma jaudu bez maksas atjaunot sākotnējā apjomā. Tas ļāva klientiem gada garumā izvērtēt elektroenerģijas patēriņu un elektrības lietošanas paradumus, veikt aprēķinus, pārskatīt elektroiekārtu darbības laikus, kā arī mainīt ražošanas procesus, lai atrastu efektīvāko risinājumu.

Smirnova teica, ka gada laikā šādu iespēju izmantoja 1473 objektu īpašnieki, no kuriem 40 ir lauksaimniecības objektu īpašnieki, kas apliecina to, ka arī samazinot elektrotīkla pieslēguma jaudu, lauksaimnieki var pilnvērtīgi turpināt savu darbu.

Efektīvai elektrotīkla pieslēguma jaudas izmantošanai “Sadales tīkls” klientiem iesaka izvērtēt faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu un atteikties no neizmantotās. Proti, “Sadales tīkla” dati liecina, ka klientiem joprojām ir iespēja samazināt savos pieslēgumos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu, jo klientu objektos faktiskais elektroenerģijas patēriņš neatbilst tam, kāds atbilstoši pieprasītajai jaudai ir maksimāli iespējamais.