Foto - LETAFoto - LETA

Solīts prātā nekrīt? “Latvijas Avīze” pārbauda Rīgā izdarīto: Izglītība

“Līdz 100 latiem mēnesī jāpalielina pabalsti vecākiem, kuru bērni nav nodrošināti ar vietu pašvaldības bērnudārzos. Jānodrošina līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem – 100 latu mēnesī vienam bērnam.” (2009. g.)

Solījumu sāka pildīt vēlāk.

Līdzfinansēt bērnu gaitas privātajos bērnudārzos Nila Ušakova vadītā Rīgas dome sāka tikai divus gadus pēc nonākšanas pie varas – 2011. gada augustā. Ja rindā uz bērnudārzu bija pavadīts vismaz gads, piešķīra 93 latus, bet citiem – tikai 30 latus mēnesī. Vēlāk līdzfinansējums bija 132 eiro, kas arī neatbilda reālajām privāto bērnudārzu izmaksām. Šobrīd pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir 197,34 eiro, obligātās izglītības vecumā (sākot no pieciem gadiem) – 145,90 eiro. Līdzfinansējums tika palielināts tikai pēc tam, kad valdība pieņēma noteikumus, kas precizēja līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtību un piespieda pašvaldības, tajā skaitā Rīgu, līdzfinansējumā katram bērnam dot tikpat naudas, cik no pašvaldības maka seko tiem mazuļiem, kas apmeklē pašvaldības bērnudārzus.

Rīga ar 118,24 eiro mēnesī līdzfinansē arī aukļu pakalpojumu. Pašvaldības bērnudārzu tīklu Rīgas dome strauji neattīstot tieši tāpēc, ka vecākiem nu ir iespēja izvēlēties arī privātos bērnudārzus vai aukles.

“Jārealizē sporta zāļu piebūvju pie esošajām skolām celtniecības programmu.” (2009. g.)

Solījums nav pildīts – tāda programma nav izveidota.

Tā vietā radīta Rīgas skolu sporta zāļu atjaunošanas programma. Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte stāsta, ka laikā no 2008. līdz 2016. gadam veikta rekonstrukcija 35 skolu sporta zālēs. Tikai vienā skolā – Oskara Kalpaka Tautas daiļamata pamatskolā – pie skolas uzcelta jauna sporta halle.

Var novērot arī, ka Rīgas dome koncentrējusies pie skolām esošo stadionu rekonstrukcijai.