Par mums

Portāls “LA.lv” piedāvā unikālu saturisku informāciju, apvienojot operatīvas ikdienas ziņas, analītiskus materiālus un plašam lasītāju lokam paredzētus praktiskus padomus un ieteikumus.

Šādu saturu iespējams nodrošināt, izmantojot laikraksta “Latvijas Avīze”, žurnālu “Praktiskais Latvietis”, “Mājas Viesis”, “36,6”, “Praktiskie Rokdarbi”, “Planētas Noslēpumi”, “Agro Tops” publikācijas un portāla redakcijas veidotus oriģinālrakstus.

Lielākā daļa no šiem materiāliem pieejama tikai drukātajā versijā un portālā “LA.lv”, kas to padara par izcilu interneta resursu plašam apmeklētāju lokam.

Atpakaļ