Mūzika

Mazākumtautību diena “Gaismas avots” Vērmanes dārzā. Programma 16

foto – Leta

3. jūlijā no 12.00 līdz 22.00 Vērmanes dārzā norisināsies mazākumtautību diena “Gaismas avots”. Tajā Latvijas teritorijā dzīvojošas dažādas etniskās kopienas rādīs savu tautību tradicionālo kultūru un tradīcijas. Kopumā dažādos laikos un uz dažādām skatuvēm uzstāsies: 14 kori, 8 deju kopas, 6 orķestri, 17. folkloras kopas, 40 vokālie ansambļi, 2 tautas teātri un dažādu tautību individuālie mākslinieki.

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībnieku vidū ir iekļauti Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvji. Kopumā Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā, kas norisinājās Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Rīgā, piedalījās 100 dažādi kolektīvi un 11 individuālie izpildītāji, pārstāvot 11 mazākumtautības – krievu, vācu, baltkrievu, lietuviešu, ukraiņu, poļu, jakutu, igauņu, ebreju, kazahu, kazaku, kā arī pamattautību – līvus. Kopumā konkursā piedalījās 1837 dalībnieki, no kuriem 1750 izvirzīti dalībai Mazākumtautību dienā GAISMAS AVOTS Vērmanes dārzā.
Ikvienas tautas Garīgā spēka avots ir cilvēki. Daudz un dažādas personības, kuras ir šī avota nesēji dažādu formu izpausmēs, pauž kopienas, grupas, indivīda kultūridentitāti. Mazākumtautību dienas galvenais uzdevums ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā dzīvojošām tautībām, tādējādi veicinot Dziesmu svētku procesa paplašināšanos un mazākumtautību tradīciju dziļāku izpēti kultūrvēsturiskā, mākslinieciskā, sociālā, izglītojošā un valodas kontekstā.

„Ar tautu ir tāpat kā ar atsevišķu cilvēku: katrai ir savs vienreizīgais skaistums, ir tikai jāprot atrast.” /Zenta Mauriņa/

Vērmanes dārza estrāde

ES UN MANA TAUTA

„Savā tautā cilvēks jūtas brīvs, jo viņa tauta ir viņš pats.”
/Pēteris Zālīte/

Garīgā gaisma ir galvenais tautas spēka avots kā Saule debesīs, mūžīgas kustības un dzīvības simbols. Skatītāji tiks iepazīstināti ar dažādu tautu rituāliem, tradīcijām, tradicionālajām dejām, mazākumtautību orķestru skanīgumu un koru daudzbalsību, atspoguļojot mūsu vienotā gaismas avota daudzās nokrāsas..

I daļa

12.00 – 14.00
Rīgas bērnu deju kolektīvs ZADORINKA
Rīgas Kultūras un atpūtas centra „Imanta” bērnu un jauniešu koris un folkloras kopa ZVONŅICA
Poļu biedrības RODACY deju kolektīvs
Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļas sieviešu koris JUTRZENKA
Salaspils k/n „Enerģētiķis” krievu tautas dziesmu ansamblis OTRADA
Rīgas Lietuviešu vidusskolas vokālais ansamblis
Rīgas Lietuviešu vidusskolas deju kopa BITUTE
Rīgas Lietuviešu vidusskolas senioru deju kolektīvs BIJŪNAS
Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” bērnu deju ansamblis KARUSELIS
VEF Kultūras pils jauktais koris PEREZVONI
Rēzeknes krievu dziesmu koris BEREĢINI
VEF Kultūras pils Krievu tautas mūzikas instrumentu orķestris SADKO
14.00 – 16.00
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centratautas dziesmu ansamblis VOĻŅICA
Rēzeknes bērnu folkloras ansamblis ZDRAVINKA
Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” bērnu deju ansamblis KARUSELIS
Rīgas ebreju kopienas jauktais koris ŠOFAR
Baltkrievu biedrības „Prameņ” tautas dziesmu ansamblis NADZEJA
Poļu biedrības RODACY deju kolektīvs
Daugavpils lietuviešu biedrības folkloras ansamblis RASA
Liepājas lietuviešu veco ļaužu ansamblis SENOLIAI
16.00 – 18.00    
Rīgas bērnu deju kolektīvs ZADORINKA
Krievu biedrības Latvijā sieviešu vokālais ansamblis RODŅIK    
Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama bērnu deju ansamblis RUČEJOK
Slāvu kultūras biedrības „Rodņik” Glūdas pagasta folkloras kopa SLAVJANOČKI
SIA „Arodbiedrību kluba „Vecrīga” tautas deju ansamblis” IVUŠKA
Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” krievu dziesmu ansamblis HARMONIKA
18.00 – 20.00
VEF Kultūras pils Krievu tautas dziesmu un deju ansamlibs KRIVIČI
Latvijas Kazahstānas kultūras centra biedrības SUAMIR kazahu deju izpildītāja MADINA ANDASSOVA
Latvijas jakutu biedrība ČORON
Jelgavas novada KALNCIEMA jauktais krievu koris
Jēkabpils baltkrievu anamblis ZAVERUHA
SIA „Arodbiedrību kluba „Vecrīga” tautas deju ansamblis” IVUŠKA
Latvijas Igauņu biedrība
20.00 – 21.00    
Olaines Kultūras centra slāvu sieviešu vokālais ansamblis IVUŠKI
Rīgas bērnu deju kolektīvs ZADORINKA
II daļa
GARĪGĀS MŪZIKAS VAKARS
21.00 – 22.00
Rīgas Valsts tehnikuma krievu tautas instrumentu orķestris KADANSS
Rīgas Krievu koru biedrības jauniešu kamerkoris ACCOLADA
Rīgas Sv. Trijādības katedrāles jauniešu koris ŅIVA DUHOVNAJA
Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” tautas instrumentu orķestris SLAVJAŅE

Vērmanes dārza Vidējā skatuve

ES UN MANI RADI
„Ģimeņu un radu vēsture ir tautas vēsture, un, jo lielāka mums būs ģimenes un radu paradumu nojaušana, jo dziļāk mēs paši sevi izpratīsim un ciešāk turēsimies kopā.”
/Edvards Virza/

Akcentējot savu unikalitāti, sevi parādīs mazākumtautību pārstāvji, kopas un apvienības autentiskā, tikai savai tautībai visraksturīgākajā veidā. Uz Vidējās skatuves varēs visspilgtāk ieraudzīt tās kultūras vērtības, kuras tiek koptas katras ģimenes sētā: dažāda veida radu saieti, svētku svinēšana, ikdienas darba un citi rituāli. Dziesmā, dejā un spēlē mazākumtautību teātri, folkloras kopas, ansambļi, vokālisti, dejotāji, bērnu folkloras ansambļi, teātri un citi meistari prezentēs savas nacionālās tradīcijas, zināšanas un paražas, kas saistītas ar dabas un visuma procesiem.

12.00 – 14.00
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” ģimenes folkloras kopa BERENDEJKA
Latvijas jakutu biedrība ČORON
Vangažu kultūras nama Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis JATRAŅ
Krāslavas Poļu biedrības folkloras ansamblis STRUMIEŅ
Liepājas krievu vokālais ansamblis ĻUBAVA
Jēkabpils ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis JAVIR
Liepājas Krievu kopienas folkloras kopa JARILO
14.00 – 16.00
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības pašdarbības kolektīvs MRIJA
Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis BARIŅA
Aizkraukles KN senioru vokālais ansamblis MAĻINOVIJ ZVON
Liepājas baltkrievu kopienas „Mara” ansamblis PAVLINKA
Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblis RUSIČI
Daugavpils baltkrievu kultūras centra, BKIB „UZDIM” ansamblis KUPALINKA
Daugavpils baltkrievu deju kopa ĻANOK
Daugavpils baltkrievu kultūras centra, BKIB „UZDIM” teātris PAULINKA
Daugavpils Krievu kultūras centra folkloras ansamblis SLAVJANKA

16.00 – 18.00
Rīgas vācu kultūras biedrības ansamblis MORGENROT
Ventspils vācu kultūras biedrības vācu dziesmu ansamblis WINDAU
Dobeles Vācu kultūras biedrības vokālais ansamblis DIE LUSTIGEN
Daugavpils vācu biedrības “Erfolg” muzikālais ansamblis LORELEI
Slāvu mūzikas biedrības „Sozvučije” baltkrievu vokālais ansamblis SUZORJE
Daugavpils novada Silenes kultūras nama sieviešu ansamblis LĪGAVIŅAS
Rēzeknes krievu folkloras koris IVUŠKI
Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības pašdarbības kolektīvs MRIJA
I.Kozakevičas poļu biedrības Poļu vokālais ansamblis VISLA
Ventspils baltkrievu dziesmu ansamblis ŽURAVINKA
18.00 – 20.00
Rēzeknes krievu ansamblis HARMONIJA
Jēkabpils krievu biedrības RODŅIK vokālais ansamblis
Latvijas Ukraiņu biedrības „Dņipro” ukraiņu tautas dziesmu jauktais vokālais ansamblis DŅIPRO
Pasaules kultūras biedrības „Vdohnoveņije” vokālais ansamblis DUŠEČKA
Rīgas baltkrievu senioru vokālais ansamblis VITOKI
Jelgavas baltkrievu biedrības „Ļanok” baltrkeivu tautas dziesmu folkloras ansamblis ĻANOK
Kazaku dziesmu ansamblis DEBESZILS ZIEDS
20.00 – 21.00
Poļu biedrības RODACY vokālais ansamblis
Rīgas krievu senioru koris LADA
Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” tautas instrumentu orķestra SLAVJAŅE solistu kameransamblis

Vērmanes dārza Mazā skatuve  
ES UN MANA ĢIMENE
„Piederi tautai, tad tauta piederēs tev!”
/Reinis Kaudzīte/

Ģimeniskā atmosfērā katras tautas pārstāvis dalīties ar savām zināšanām un redzējumu, kā veiksmīgi kopt un sargāt mūsu tautas garīgās vērtības. Mazākumtautību kultūras nesēji rādīs savu māku visdažādākajos veidos: dziedās vokālisti, saucēji un koristi, dažādu tautu raksturīgākos muzikālos instrumentus spēlēs individuālie spēlmaņi no orķestriem un kameransambļiem, teātru pārstāvji un folkloras kopas prezentēs savas tautas valodu, dažādu nacionālo pasaku gudrības, dzīvesziņas, rakstu krājumus, kā arī tiks izspēlētas nacionālās rotaļas un spēles. Visi kopā akcentēsim tautu tikumu, čaklumu un daiļumu.
Dienas garumā periodiski ielūkosimies Dainu Skapī un  atklāsim, cik tautības un kādā kontekstā tur tiek pieminētas. Ir vērtīgi izzināt, kādas latviešu rakstu zīmes ir līdzīgas ar citu tautu zīmēm un kāda ir to nozīme kopējā kultūrkontekstā. Ir svarīgi veidot pozitīvu vidi, lai turpinātos dialogs starp Latvijā dzīvojošām mazākumtautību kopām un to pārstāvjiem. Visas dienas garumā būs iespēja iepazīt dažādu tautu nacionālo virtuvi.

12.00 -14.00     
Koncertorganizācijas AVE SOL Rīgas lībiešu ansamblis LĪVLIST
Nacionāla spēle, tautas instrumentu prezentācija
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas ebreju instrumentālais ansamblis
Rīgas Tradicionālās kultūras centra „Rada” vokālais ansamblis KAMA
Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” ģimenes folkloras kopa BERENDEJKA
Līvānu slāvu biedrības vokālais ansamblis UZORI
Preiļu novada Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis RJABINUŠKA
14.00 – 16.00
Stāsts par ebreju tautas instrumentu
Daugavpils ebreju kopienas bērnu vokālais ansamblis FAJERLAH
ALEKSANDRS MIRVIS, dzejnieks, Ventspils Ebreju biedrība “Hevre hahomim”
Jelgavas krievu biedrības „Istok” krievu tautas ansamblis SLAVJANOČKA
Pededzes pagasta tautas nama folkloras kopa LABĀ OMA
Daugavpils ebreju kopienas vokālais ansamblis MAZEL TOV
Krāslavas novada pensionāru biedrības krievu tautas dziesmu ansamblis IVUŠKA
16.00 – 18.00
Rēzeknes Ukraiņu biedrības ansamblis VODOGRAJ
Baltslāvu garīgās un tautas mūzikas jauktais koris RODNIJE NAPIEVI
Dainas / nacionālie ēdieni / tautas instrumenti
Ventspils Blumīzeristi
IEVA OTTO, krievu dzejniece
Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” tautas instrumentu orķestra SLAVJAŅE solistu kameransamblis
ANNA VOVERE, poļu dzejniece
Latvijas Poļu savienības kultūras kluba „Polonez” jauktais koris POLONEZ
Latvijas Jakutu biedrība ČORON
18.00 – 20.00
VIKTORS KOZLITINS, vokāls, Rīga
Ventspils krievu sieviešu koris SLAVJAŅE
Dainas / nacionālās spēles
Rotaļas, spēles
Daugavpils Poļu kultūras centra bērnu teātris SMAIDĪGĀ VARAVĪKSNE
Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” krievu dziesmu ansamblis HARMONIKA
Dzejniece AVRORA IRBE
Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa MORGENROT instrumentālais ansamblis
Daugavpils baltkrievu kultūras centra, BKIB „UZDIM” teātris PAULINKA
Rīgas Valsts tehnikuma kameransamblis LIRA

Amatnieku mājas
„Cik praktiska tauta, tai cerību daudz!”
/Eduards Veidenbaums/

Amatnieku mājās darbosies mazākumtautību dažādu amatu pratēji, prezentējot zināšanas un paražas par dabu un visumu dažāda veida izpausmēs. Apmeklētāji varēs ieraudzīt, cik un dažādas kultūras dzīvo mums līdzās. Tiks pārstāvēta tēlotājmāksla, lietišķā māksla, folklora un literatūra, notiks tautu spēļu un rotaļu meistarklases, sava amata prasmi izrādīs rokdarbu meistari, kas nodarbosies ar pērļošanu, aušanu no salmiem, izšūšanu. Arī pavāri demostrēs savu meistarību. Vērmanes dārzā būs sastopami arī valodu skolotāji, tiks izrādītas mākslas un dokumentālās filmas par tautu kultūras, paražām, tikumiem, tradīcijām u.c., tiks arī darinātas mices  un  apdziedāšanā būs iesaistīts katrs garāmgājējs

Liepājas lietuviešu veco ļaužu ansamblis SENOLIAI – izšuvumi
Ukraiņu tamborētāja NATĀLIJA VIĻENKO, Vangaži
Vangažu kultūras nama Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis JATRAŅ – šūšana
Jelgavas krievu biedrības “Istok” māksliniece JEKATERINA DANIĻEVICA – pērļošana, aušana
Koncertorganizācijas AVE SOL Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis LĪVLIST – mices, apdziedāšanās
Liepājas baltkrievu kopienas “Mara” ansamblis PAVLINKA, māksliniece DJANA DJESENKO – aušana, gleznošana
Jēkabpils ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis JAVIR, māksliniece VALENTĪNA ZARŅICA – šūšana, aušana, amatniecība

LA.lv