Ilustratīvs attēls. Foto-Karīna MiezājaIlustratīvs attēls. Foto-Karīna Miezāja

Liek maksāt nodokli par nesaņemtu ienākumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pieprasa pensionētajam rīdziniekam, politiski represētajam Andrim Mukānam samaksāt nodokli par vēl nesaņemtu ienākumu.

Pārdodot zemi, iekrīt parādos

“Pirms trim gadiem Dārziņos pārdevu ap 700 kvadrātmetru zemes gabalu. Tā kā pircējs nevarēja uzreiz samaksāt man visu prasīto summu, mēs vienojāmies, ka viņš to samaksās turpmāko septiņu gadu laikā, katru mēnesi pārskaitot man noteiktu daļu no šīs summas,” stāsta Andris Mukāns, “bet 2015. gada 11. decembrī no VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes saņēmu vēstuli, ka par zemi gūto ienākumu neesmu deklarējis, tāpat no tā neesmu samaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli – kopā ar nokavējuma naudu – ap 400 eiro apmērā.”

VID pieprasījis Andrim Mukānam samaksāt šo summu līdz 2015. gada 28. janvārim… Ja nesamaksāšot labprātīgi, tad no 29. janvāra parādu un piedevām ar piedziņu saistītos izdevumus no viņa piedzīšot bezstrīda kārtībā VID amatpersona vai zvērināts tiesu izpildītājs.

“Par šo draudīgo vēstuli biju satriekts, no uztraukuma sacēlās asinsspiediens. Visus nodokļus vienmēr esmu maksājis godprātīgi un savlaicīgi, valstij neko neesmu bijis parādā. Un te pēkšņi man paziņo, ka esmu parādā un jau griežas kavējuma skaitītājs,” atzīst Andris. “Pirkuma līgumā pielīgto summu no zemes pircēja vēl nebiju saņēmis, tātad man nebija tādu ienākumu, no kā būtu jāmaksā 15% iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Bet, kā izrādās, vēl nesaņemtais ienākums man bija jādeklarē, turklāt to jau apliek ar nodokli un skaita kavējumu 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu.”

Jāmaksā par četriem nākamajiem gadiem

Kad VID pieprasītais ap 400 eiro parāds ticis samaksāts, pērn Andri Mukānu sagaidīja jauns pārsteigums. VID pieprasījis samaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 1747,86 eiro apmērā, aprēķinātu par atlikušo pirkuma summu, kas pēc līguma noteikumiem pārdevējam bijis jāsaņem līdz 2021. gada vidum.

“Rakstiski lūdzu VID pagarināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma termiņu līdz 2021. gadam, kad no zemes pircēja būšu saņēmis visu pielīgto summu,” turpina Andris, “lūgumā norādīju, ka man aprēķinātos 1747,86 eiro no savas pensijas pašlaik nespēju samaksāt. Bet no Nodokļu pārvaldes Lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas centra vadītājas J. Kundrātes saņēmu atteikumu.”

Kā VID amatpersona paskaidrojusi viņam, pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu termiņu varot, pirmkārt, tikai līdz vienam gadam, otrkārt, tikai tādam nodokļu maksātājam, kurš… ir valstij parādā. Iznāk, ka nodokļa atvieglojumu maksājuma termiņa pagarinājumu godprātīgie maksātāji, kāds, piemēram, ir Andris Mukāns, nevar saņemt.