Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem. 1917. gada 8. decembrī 16


Martins Luters
Martins Luters
Foto – Wikimedia Commons

“Dzimtenes Ziņas”

Priekšnesums ar gaismas bildēm Talsos. Otrā Adventes svētdienā 9. decembrī 1917. g. Ugāles mācītājs Gurland kungs Latviešu sadraudzības sabiedrības zālē turēs priekšnesumu par “Lutera raksturu” plkst. 3 pēc pusd. latviešu un plkst. 7 ar pusi pēc pusd. vācu valodā. Pie tam gaismas bildes tiks rādītas lielā skaitā iz Lutera dzīves. Ieejas maksa abiem priekšnesumiem 1 marka jeb 50 feniņi. Ieejas kartes pie kases dabūjamas pusstundu priekš sākuma. Tā kā skaidrs atlikums no ieņēmumiem noteikts Talsu vietējiem nabagiem par labu, tad pārmaksāšanas šim teicamam nolūkam par labu ar pateicību tiks ņemtas pretim. Uz laipnu piedalīšanos tiek lūgts.

LA.lv