Foto - ShutterstockFoto - Shutterstock

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 15. novembrī

“Rīgas Latviešu Avīze”

Par atbildi uz pieprasījumiem, kā arī patiesības labad, lai ļaudis izsargātu no neapzinīgas izmantošanas, jāpaskaidro, ka līdz šim Rīgā tiesu ie­stādes vēl nedarbojas un arī nekādi tiesu pilnvari nemaz nevar būt iecelti, bet tie, kuri, latvju valodu neprazdami, ar sludinājumiem sevi par tādiem pilnvariem ieteic, to dara ar nolūku izmantot ļaudis.