1. Divi cipari vienai stihijai

1no6
Foto - LA.lvFoto - LA.lv

Dzimšanas gada pēdējā ciparā slēpjas svarīgs vēstījums – piederība stihijai

Pastāv uzskats, ka dzimšanas gadu mūsu dvēsele neizraugās nejauši. Tāpēc jo īpaši nozīmīgs ir tieši mūsu dzimšanas gada pēdējais cipars. Tas pakļaujas vienai no piecām pamata stihijām, un katrai no tām ir svarīga nozīme cilvēka liktenī.

Saskaņā ar senu ķīniešu kalendāru, uz kura balstās arī austrumu horoskops, noteiktā laika sprīdī uz Zemes valda kāda no piecām pamata stihijām – koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Astrologi domā, ka šīs stihijas spēcīgi ietekmē ne tikai dabu, bet arī cilvēka raksturu. Sthijas nosaka viņa dvēseles struktūru, ieradumus un aizraušanās.

Lai noskaidrotu savas attiecības ar šīm stihijām, meklējiet, kurai no stihijām pakļaujas jūsu dzimšanas gada pēdējais cipars.

  1. Divi cipari vienai stihijai
  2. Zeme
  3. Uguns
  4. Koks
  5. Ūdens
  6. Metāls